ESCOLA CATALANA DE PIRAGÜISME (Federació Catalana de Piragüisme)

Cursos 2007: Tècnics esportius (Periode transitori)

Tècnics esportius (Periode transitori)

Bloc comú Nivell I

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(24/5/07-4/7/07) Bloc comú per a totes les modalitats esportives federades

Bloc comú Nivell II

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
Sort,
(7/11/07-21/11/07)
Bloc comú per a totes les modalitats federades

Nivell I pluridisciplinar

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(1/9/07-23/09/07) Bloc específic, període de pràctiques
La Seu
(5/10/07-11/11/07) Bloc específic i període de pràctiques

Nivell II Aigües Braves

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
Sort
(1/10/07-4/11/07)
Bloc específic i període de pràctiques
©2005 Informació facilitada pel Comité de Formació de la Federació Catalana de Piragüisme.
Pàgina feta per Olga Cuevas i Melis

Federació Catalana de Piragüisme Escola Catalana de l'Esport Real Federación Española de Piragüismo

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!