ESCOLA CATALANA DE PIRAGÜISME (Federació Catalana de Piragüisme)

Cursos 2008: Tècnics esportius (Periode transitori)

Tècnics esportius (Periode transitori)

Bloc comú Nivell I

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(28/5/08-4/7/08)
Bloc comú per a totes les modalitats esportives federades

Nivell I pluridisciplinar

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(1/09/08-21/09/08)
Bloc específic, període de pràctiques
La Seu d'Urgell
(03/10/08-09/11/08)

Nivell II Rafting

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
Sort
(29/09/08-2/11/08)
Bloc específic i període de pràctiques
©2005 Informació facilitada pel Comité de Formació de la Federació Catalana de Piragüisme.
Pàgina feta per Olga Cuevas i Melis

Federació Catalana de Piragüisme Escola Catalana de l'Esport Real Federación Española de Piragüismo

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!