ESCOLA CATALANA DE PIRAGÜISME (Federació Catalana de Piragüisme)

Cursos 2009: Tècnics esportius (Periode transitori)

Tècnics esportius (Periode transitori)

Bloc comú Nivell I

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(27/5/09-4/7/09)
Bloc comú per a totes les modalitats esportives federades

Nivell I pluridisciplinar

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
IES Sort
(3/09/09-16/09/09)
Bloc específic, període de pràctiques
Castelldefels
(9/10/09-15/11/09)
Bloc específic, període de pràctiques
INEF (La Caparrella)
(30/10/09-2/11/09)
Bloc específic, període de pràctiques
Girona
(4/12/09-31/1/10)
Bloc específic, període de pràctiques
©2005 Informació facilitada pel Comité de Formació de la Federació Catalana de Piragüisme.
Pàgina feta per Olga Cuevas i Melis

Federació Catalana de Piragüisme Escola Catalana de l'Esport Real Federación Española de Piragüismo

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!