ESCOLA CATALANA DE PIRAGÜISME (Federació Catalana de Piragüisme)

Cursos 2009: Tècnics esportius (Periode transitori)

Tècnics esportius (Periode transitori)

Nivell I pluridisciplinar

        Notes Exàmens
extraordinaris
  Tríptic Full
inscripció
Alumnes
admesos
BC BE BC BE Conv.
pràctiques
Castelldefels-Sort
(8/10/2010-10/11/2010)
Bloc específic, període de pràctiques
©2005 Informació facilitada pel Comité de Formació de la Federació Catalana de Piragüisme.
Pàgina feta per Olga Cuevas i Melis

Federació Catalana de Piragüisme Escola Catalana de l'Esport Real Federación Española de Piragüismo

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!