Transparència
Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern
ANY:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
Funcions
Funcions
Funcions principals de l'entitat

Descarregar

Normativa
Normativa
Normativa bàsica aplicable

Descarregar

Estructura
Junta Directiva
Relació membres Junta

Descarregar

Estatuts
Estatuts
Estatuts FC Piragüisme

Descarregar

Comitès
COMITÈS
Comitès esportius i de disciplina

Descarregar

Informació
Guía de suport
Guía per associacions i fundacions

DescarregarINFORMACIÓ ECONÒMICA
Contractes
Convenis
Subvencions
Pressupost
Pressupost
Aprovat en Assemblea 2017

Descarregar

Comptes anuals
Alts càrrecsÒRGANS COL•LABORADORS: