Federació
Presentació
És una entitat privada, d'utilitat pública i d'interès cívic i social dedicada a la pràctica i foment de l'esport del piragüisme en qualsevol de les seves manifestacions. +
Esportistes d'Alt Nivell
El Consell Català de l'Esport defineix com esportista d'Alt Nivell Català la persona que figura a les llistes que aprova semestralment el Consell Català de l'Esport. +
Història
La federació va començar a funcionar, com a delegació, l'any 1954 a Lleida. Era el seu president el Sr. Àngel Fontbuena. Constituint-se en federació, integrant totes les províncies, l'any 1984. +
ARC - Programa d'Alt Rendiment Esportiu Català
Les Federacions Esportives Catalanes Olímpiques són estructurades pel Consell Català de l'Esport mitjançant el Programa ARC. El programa ARC +
Junta Directiva
Formada pel President, el Vicepresident, el Tresorer i el Secretari així com pels directors dels comites d'Àrbitres, de Tècnics, de Caiac Mar, d'Aigües Braves, d'Aigües Tranquil·les i de Caiac Polo. +
Comitès esportius
Relació dels diferents comitès esportius. +
Estatuts i Actes
Els Estatuts són la norma bàsica que regula el funcionament de la Federació. +

Clubs i Empreses
  • Definició i constitució dels clubs.
  • Els clubs que pertanyen a la federació.
  • Empreses adherides. +

ÒRGANS COL•LABORADORS: